Pippi

Flammeus Jippikayjei ”Pippi”

e. Pyrytuulen Ånnenpoika u. Traxa’s Designed For Flammeus

HD A/A, ED 1/1, eyes ok 08/17

working: HK1, BH, toko VOI3
show: CACIB

Pippi has moved to a new owner

 

Flammeus Jippikayjei 24.02.2019

IMGP4652rl

Pippi nov-17

 

 

 

 

 

Pippi in koiranet