Bruksframgångar

03 & 04.11.2018 gick jag bruksprov med Kaya och Pippi.
Kaya tog spårtiteln JK2 och Pippi söktiteln HK1.

.